Copenhagen Malmö Port (CMP) bygger vidare på samarbetet och väljer Cognos Controller addedo.Cloud för sin koncernredovisning

CMP:s vision är att öppna upp hamnen på båda sidor om sundet och skapa en plattform där industri, forskning och entreprenörskap kan mötas, dela kunskap och inspirera varandra samt i detta sammanhang skapa nya teknologier, lösningar och affärsmöjligheter. Vi tror att vi genom starka partnerskap kan påskynda den gröna omställningen i hamnen och till havs.

CMP och Addedo har sedan tidigare ett samarbete med verktyget IBM Planning Analytics on Cloud för att effektivisera och digitalisera deras processer inom Business Controll med fokus på rapportering, planering, budgetering och prognostisering. Nu väljer CMP att vidareutveckla deras koncernredovisningsrapportering m h a Cognos Controller och addedo.Cloud och på så sätt hantera koncernens rapportering.

Vi har sedan tidigare ett samarbete med Addedo rörande IBM Planning Analytics och IFRS16.Vi har upplevt ett bra samarbete och engagerat konsultstöd. Mot bakgrund av detta samarbete med god rådgivning valde vi att också implementera Cognos Controller under Q2 2023 för att stärka vår koncernfinansiella uppföljning och rapportering.

Tomas Christoffersson
Project manager financial systems – Copenhagen Malmö Port

CMP har sedan en tid tillbaka varit en bra kund som utvecklat oss som partner genom gemensamt samarbete på olika områden inom Group Finance.

Alen Borcak
Business Unit Manager – addedo.Cloud, Addedo

2023-04-17, Malmö – Addedo

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.