Copenhagen Malmö Port (CMP) bygger vidare på samarbetet och väljer Cognos Controller addedo.Cloud för sin koncernredovisning

CMP och Addedo har sedan tidigare ett fruktbart samarbete inom business control. Addedo har utvecklat lösningar inom finansiell planering och prognostisering. Nu väljer CMP att effektivisera och automatisera sin koncernrapportering med stöd av Cognos Controller och addedo.Cloud.

Det är roligt och givande att jobba med CMP. Relationen har utvecklat oss som partner genom gemensamt det breda samarbete vi har på flera olika områden inom Group Finance.

Alen Borcak
Business Unit Manager – addedo.Cloud

Vi har upplevt vårt samarbete som mycket gott med engagerat konsultstöd. Mot bakgrund av detta valde vi gå vidare och att stärka vår koncernfinansiella uppföljning och rapportering genom att implementera Cognos Controller.

Tomas Christoffersson
Project Manager Financial Systems – CMP
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.