Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Coupa Treasury

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
enkelt treasurysystem

Coupa Treasury – något så ovanligt som ett modernt treasury system

Coupa Treasury är ett kraftfullt system för effektivare och säkrare processer inom treasury. Det är webb-baserat och uppbyggt av moduler, fullt integrerat med affärssystem samt enkelt att använda. Det ger dig full kolla och transparens i alla era finansiella processer. Det är mobilt och säkerhetsnivån är högsta tänkbara, vilket gör att du tryggt kan arbeta i realtid i systemet. Man kan ansluta alla sina utländska dotterbolag, vilket ger säkra processer och arbetsflöden när det gäller att hantera och optimera sina likviditetsflöden.

Utöver huvudmodulerna finns fler funktioner som stödjer det dagliga arbetet. Man kan kategorisera positionerna i låneportföljerna. Det finns ett avancerat säkerhets och behörighetssystems som man kan styra sina användare med hjälp av. Det finns även ett flödes och process-stöd. Man kan spara dokumentation direkt i systemet. Det finns även stöd för EMIR-rapporteringen inom ramen för Coupa.

Coupa Treasury är ett intuitivt och enkelt treasurysystem. Det är från början utvecklat och sprunget ur Tyskland. Idag använder koncerner över hela världen systemet. I Sverige använder drygt 20 koncerner Coupa Treasury. Bland andra har Bong, Gunnebo, Intrum och Nederman systemet, men även ÅR Packaging och Aura Light.

Med systemimplementationen följer en genomlysning av riskexponeringar och hur man bäst hanterar dessa. Vi passar på att titta på era riskmått och riskdefinitioner. Samtidigt ger vi input på treasurypolicys och -instruktioner.

Vi tillhandahåller systemet som en tjänst alternativt att du abonnerar på det via ett SaaS upplägg. En del kunder vill fortfarande ha tillgång till systemet via klassisk on prem installation och traditionellt licensupplägg.

Boka en demo av Coupa Treasury