Drömmer du om att bli CFO?

Digitaliseringen och nya regelverk förändrar snabbt förutsättningar för ekonomifunktionen. Men hur påverkar detta behovet av kompetens och erfarenhet på individnivå vad gäller olika befattningar inom ekonomi? Vilka kompetenser bli värdefulla hos framtidens CFO? Hur resonerar företagsledningen när det gäller rekrytering av nyckelpersoner inom ekonomi? Hur ska du själv agera nu för att få en framgångsrik karriär? Kraven för att bli CFO ser olika ut beroende på om det är ett medelstort företag eller ett börsnoterat bolag.

Ytterst ansvarig för ekonomin

Att jobba som CFO (Chief Financial Officer) handlar om just detta, att ha koll på att företaget går som man tänkt sig och att man håller budget. Som CFO ser man till att säkerställa bokföringen och är ytterst ansvarig för att bolaget håller sig inom de ekonomiska ramarna. Nästan alltid ingår även personalansvar för de som jobbar på ekonomiavdelningen. Under Addedo Finance Day som vi arrangerade i september höll Anders Persson, Grundare och CEO för Jobshark AB, en presentation om ”Framtidens CFO”. Han nämnde fem viktiga kompetensområden för en framtida CFO:

1) Affärsorientering
2) Kommunikativ förmåga
3) Ledarskapsförmåga
4) Internationell erfarenhet
5) Digital kompetens

CFO 2.0

Tidigare handlade CFO:ns roll om att siffror och deras samband var korrekt. Som idag kan automatiseras, det minskar risken för fel samt frigör resurser till mer affärsstrategiska uppgifter.
De nya kraven på CFO:n tar inte bort de gamla. CFO:n kommer fortsätta vara kompassen i mörkret och ett viktigt bollplank för ledningen. Framtidens CFO blir beroende av två faktorer; rätt team och rätt verktyg. Rollen blir mer likt en affärsman att försöka förstå affären. Vad skapar lönsamhet för företaget?

Anders Persson ger råd:

”Mina råd var att göra en karriärplan; både på kort och lång sikt. Ständig vidareutveckling är viktigt. Men inte minst, fokusera på områden som stimulerar dig och som du har förutsättningar för. Du behöver inte bli bäst på allt, men skaffa konkurrensfördelar genom att bli duktig inom ett eller flera nischområden. Alla företag har olika behov och företagskulturer. De befinner sig också i olika skeden (effektivisering, konsolidering, tillväxt, uppköp, etc). Så att generalisera och tala om en kompetensprofil för en ”ideal” CFO är egentligen väldigt förenklat.”

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.