Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Eventkalender ESEF

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Eventkalender

Vi kommer löpande att hålla i webinar där vi demonstrerar de olika lösningar som vi erbjuder. Alla våra demos efterföljs av en Q&A, där du som deltagare har möjlighet att ställa frågor till våra lösningspecialister, som även kommer att gå igenom vilka förändringar ESEF medför, vad ni bör tänka på och hur berörd lösning möter dessa krav. Varmt välkommen!

Integrerad lösning

Demo Addedo.AnnualReport (09.00-09.45)
Välkommen till denna demo av våra lösning, som byggts i syfte att effektivisera och automatisera processen för att ta fram en årsredovisning. Med detta webinar riktar vi oss främst till er som tröttnat på det manuella arbetet och som tänker utifrån en begränsad IR-budget. Addedo.AnnualReport är en webbaserad lösning som är integrerad med IBM Cognos Controller. Lösningen innehåller också en integrerad XBRL-tagger för att smidigt tagga er årsredovisning i enighet med ESEF.

Våra lösningsspecialister kommer under demon att visa hur Addedo.Annual Report fungerar rent praktiskt och guida er genom de olika stegen i arbetsprocessen, samt visa de inbyggda stilmallar som finns för att hantera krav på layoutalternativ.

7 September
1 December

Fristående Tagger

Demo Amana XBRL Tagger (12.15-13.00)

15 September | 6 Oktober
10 November | 24 November
1 December | 8 December

Disclosure Management

Demo Amana SmartNotes och Q&A (09:00 – 10.00)
Kom och träffa våra lösningsspecialister som kommer att göra en generell demo av SmartNotes. Denna demo lämpar sig väl för dig som är intresserad av en fullskalig Disclosure Management-lösning som även innehåller funktionalitet för taggning enligt det nya formatkravet. Under efterföljande Q&A så kommer vi även att gå igenom vilka förändringar ESEF medför, vad ni bör tänka på samt hur SmartNotes möter dessa krav.

”Fulfil the new requirements of annual reports with the XBRL certified software from AMANA at the click of a button. Equipped with SmartNotes and the XBRL Tagger, as well as our many years of expertise, we will speed up your ESEF annual report creation in XBRL format, allowing you to concentrate on more important things thanks to AI.”

8 September | 13 Oktober
17 November | 8 December

Disclosure Management

Demo Certent CDM (09:00 – 10.00)
Kom och träffa våra lösningsspecialister som kommer att göra en generell demo av Certent CDM. Detta tillfälle lämpar sig väl för dig som är intresserad av en fullskalig Disclosure Management-lösning som även innehåller funktionalitet för taggning enligt det nya formatkravet.

”A seemingly young company, Certent’s roots in the Disclosure Management space can be traced back to its formation in 2002 as the original pioneer of Last Mile reporting. Since then Certent has made a series of carefully selected acquisitions enabling the present-day company to offer complete coverage in the field of disclosure management, corporate reporting, compliance, disclosure research, narrative performance reporting and electronic filing – including XBRL”

25 Augusti | 15 September
24 November | 15 December
Meny