Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Eventkalender ESEF

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Eventkalender

Vi kommer löpande att hålla i webinar där vi demonstrerar de olika lösningar som vi erbjuder. Alla våra demos efterföljs av en Q&A, där du som deltagare har möjlighet att ställa frågor till våra lösningspecialister, som även kommer att gå igenom vilka förändringar ESEF medför, vad ni bör tänka på och hur berörd lösning möter dessa krav. Varmt välkommen!

Integrated tagger

Demo Addedo.XBRL och Q&A (09.00-09.45)
Välkommen till denna demo av vår XBRL-tagger, som byggts i syfte att effektivisera och automatisera processen med att ta fram underlaget för årsredovisningen. Denna demo lämpar sig för dig som främst är intresserad av en integrerad XBRL-tagger mot Cognos Controller.

Våra lösningsspecialister kommer under demon att visa hur Addedos XBRL-tagger fungerar rent praktiskt samt guida er genom de olika stegen i arbetsprocessen. Under efterföljande Q&A så kommer vi även att gå igenom vilka förändringar ESEF medför, vad ni bör tänka på och hur vår lösning möter dessa krav.

Onsdag 4 mars | 25 mars | 22 april | 20 maj | 17 juni

Stand Alone Tagger

Demo Amana XBRL Tagger (12.30-13.00)

Onsdag 15 maj | 20 maj | 3 juni | 10 juni | 24 juni | 1 juli

Disclosure Management

Demo Amana SmartNotes och Q&A (09:00 – 10:15)
Kom och träffa våra lösningsspecialister som kommer att göra en generell demo av SmartNotes. Denna demo lämpar sig väl för dig som är intresserad av en fullskalig Disclosure Management-lösning som även innehåller funktionalitet för taggning enligt det nya formatkravet. Under efterföljande Q&A så kommer vi även att gå igenom vilka förändringar ESEF medför, vad ni bör tänka på samt hur SmartNotes möter dessa krav.

”Fulfil the new requirements of annual reports with the XBRL certified software from AMANA at the click of a button. Equipped with SmartNotes and the XBRL Tagger, as well as our many years of expertise, we will speed up your ESEF annual report creation in XBRL format, allowing you to concentrate on more important things thanks to AI.”

Onsdag 11 mars | 27 maj | 17 juni
Meny