10 frågor på 3 minuter – och få direkt svar på var ni står när det gäller er likviditetsplanering. Står ni stadigt väntar en överraskning.

Fler och fler arbetar aktivare med att följa upp sin likviditet och kassaflödesprognoser. Det har inte bara att göra med ökad osäkerhet i omvärlden. Det är också relaterat till i vilken grad man har utlandsverksamhet och vilken ägarsituation man har samt hur verksamheten är finansierad. Genomarbetade och träffsäkra likviditetsprognoser kan vara avgörande för företagets fortlevnad. Många strävar idag efter en större grad av automatiserade processer.

Vi har tagit fram ett diagnostiskt test som skall hjälpa dig att ta tempen på er nuvarande nivå att hantera likviditet och prognoser. Gör testet och få direkt återkoppling var ert företag står utvecklingsmässigt vad gäller likviditetsplanering.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.