Finansiell prognos på Spotify

På Spotify har man genom införandet av ett modernt planeringsverktyg fått en avsevärt mer strömlinjeformad process och en ökad transparens i sitt prognosarbete. Man har ersatt excelmodeller med en lösning från Adaptive Insight och arbetar nu vidare på ett agilt sätt för att utveckla sin lösning vidare. I detta webinar får du veta hur Spotifys planeringsprocess ser ut, vad man har uppnått med den nya lösningen och hur man utvecklar sitt arbete ytterligare inför framtiden.

Praktisk information:

När: 11 december
Tid: 12:00-12:45
Anmälan via e-post ebba.rosell@addedo.com.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.