Fishbrain tar stöd av Addedo för sin rapportering och uppföljning.

Fishbrain är världens största app och community i sitt slag med 12 miljoner användare över hela världen. Sen en tid tillbaka har man även en relaterad e-handel. Bolaget grundades 2010 och till ägarna hör Softbank, Northzone och Industrifonden.

Nu väljer man att lägga grunden för fortsatt tillväxt genom att se över processer för och automatisera rapportering och uppföljning med hjälp av Addedo. Det handlar bland annat om att bygga en plattform för utfalls- och planeringsdata på koncernekonomifunktionen. I leveransen ingår även en analys, insikts och beslutsmodell för ledningsbehov. Addedos lösning innehåller komponenter från IBM Cognos.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.