Förberedelser inför ny rapporteringsperiod

För att öppna en ny rapporteringsperiod i Cognos Controller krävs en del förberedelser. Roboten kan hjälpa till att skapa ny period automatiskt, snabbt och effektivt. Roboten säkerställer att vi inte glömmer någon detalj i processen.

Denna funktionalitet innehåller till exempel:
• Lägga upp ny submission
• Kopiera ingående balanser från föregående årsbokslut
• Kopiera manuella journaler från föregående period
• Kopiera REPO-värden för särskilda inmatningsformulär från föregående period
• Uppdatera aktuella valutakurser
• Stämma av ingående balanser för REPO-värden och manuella journaler
• Optimera databasen

Praktisk Information:

Datum: 16 maj
När: kl. 12:00 – 12:30
Var: Digital webinar