Framtidens ekonomifunktion

Förändras och förädlas

Sveriges Ekonomiavdelningar är mitt uppe i ett omvälvande skifte som till stor del beror på ökad global konkurrens och digitalisering, framförallt när det gäller automatiseringen. Big Data, Artificiell Intelligens, RPA, molnbaserade programlösningar är exempel på teknikutvecklingar som ställer stora krav på organisations- och beteendeanpassningar inom företagens ekonomifunktioner.

I denna transformation finns det flera insikter Ekonomichefer bör ta hänsyn till. Rollerna på Ekonomiavdelningen kommer att förändras och förädlas. Det kommer framträda nya ansvarsområden, roller och egenskaper där data sätter agendan.

Insikt, effektivitet och kontroll

Ekonomifunktionen har idag en nyckelroll för att hantera det som bekymrar VD:n mest. Ett aktivt arbete med att balansera insikt, effektivitet och kontroll. Ekonomifunktionen spelar en allt större roll för att skapa, förbättra och medverka till tillväxt i företaget. Och att skapa mer värde till ledningen. Allt detta ställer stora krav på att utveckla en funktion som följer framtiden. Frågor som vilka kompetenser kommer vi att behöva? Vilka teknologier ska man satsa på? Vilken roll kommer robotiseringen prägla? Allt detta skapar säkert stress, pepp och huvudvärk.

Samspel i hela organisationen

Allt fler dagliga arbetsuppgifter såsom bokföring och fakturering på Ekonomiavdelningen blir automatiserad minskar antalet medarbetare. Utöver automatiseringen blir allt fler uppgifter digitaliserade. Idag kan man digitalisera tidsrapportering, fakturor, nyckeltal etc. Det digitalisering och automatiseringen inte kan göra är de värdeskapande arbetet som kommer av den mänskliga faktorn. Då kan vi fokusera på att effektivisera och det ges en större möjlighet till andra typer av arbetsuppgifter.

Bengt Skough, Branschexpert hos FAR, säger att en av dem viktigaste faktorerna är samspel. Samspel mellan människa och maskin. Samspel mellan Ledning och Ekonomiavdelning.

En kommunikativ ekonom

Det handlar mycket om att anställa eller utbilda sina ekonomer att förstå affären. Nya specialiteter efterfrågas såsom att vara kommunikativ, att anpassa siffrorna till något levande och begripligt för ”icke-ekonomer” ute i organisationen. Bengt Skough trycker också på att kompetensväxling är viktigt för hela organisationen. Att skapa en avdelning med anställda som är anpassningsbara efter förändringar i omvärlden samtidigt som man levererar högre kvalitet till en lägre kostnad.

Bengt Skough avslutar med att ge ett råd till Ekonomichefer som står inför utvecklingen.
”Höj blicken, ta plats och bli medveten om hastigheten av digitaliseringen. Och glöm inte att få med alla i hela verksamheten.”

BENGT SKOUGH

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.