Frukostseminarium – det senaste om Pillar II och hur vi kan hjälpa till

Sverige och många andra länder rullar nu ut Pillar II-lagstiftningen. Parallellt pågår implementeringsarbetet för fullt i de flesta berörda koncerner. Den första rapporten skall vara Skatteverket tillhanda i juni 2026. Det känns som långt borta och gott om tid. Men det finns all anledning att påbörja både beräkningar och arbete med rapporteringsmöjligheterna redan nu då upplysningar om reglernas påverkan ska lämnas redan i årsredovisningen för 2023. Och arbetet generellt är mer komplext än CbCR*.

Hur långt man kommit med detta arbete varierar givetvis och beror på faktorer som koncernens storlek, komplexitet och interna resurser. Oavsett om du har kommit långt i ditt förberedelsearbete eller inte kommer du ha glädje av att komma till oss den 26 oktober. Anmäl dig och kollegorna på nedan länk.

Varmt välkommen!

Agenda

08.00 – 08.30Frukost
08.30-09.15Axel Thorell, skatterådgivare från Skeppsbron Skatt berättar om vad Pillar II innebär för bolagen här och nu, vilka åtgärder behöver vidtas inför årsbokslut för 2023 och framåt? Hur kan arbetet struktureras och vilka är nyckelfaktorerna för att kunna säkerställa en effektiv regelefterlevnad?
09.15-09.45Linda Jacov, senior konsult och partner från Addedo kommer att berätta om hur ni som kund kan hantera det ni nu måste göra utifrån data ni redan har i addedo.CbCR, och vad man kanske kan hämta från Cognos Controller, alternativt behöver se till att samla in i Cognos för att få ett bra stöd.

Praktisk Information:

Dag: 26 oktober
Tid: 08.00 – 09.45
Plats: Addedos kontor, Torsgatan 13, Stockholm och Teams Live

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.