Vad innebär den nya leasingsstandarden – IFRS 16?

Från och med 1 januari 2019 blir IFRS 16 obligatoriskt. Har du koll på vad det innebär? För leasegivaren kvarstår begreppen finansiell respektive operationell leasing. Det betyder att dagens redovisning i princip blir oförändrad. Men för leasetagaren ser det annorlunda ut.
Det var i januari i år som International Accounting Standards Board (IASB) offentliggjorde den nya redovisningsstandarden IFRS 16, som ersätter IAS 17. Redovisningsprinciperna förblir i stort sett oförändrade medan leasingtagaren påverkas av betydande förändringar. Det nya synsättet är att leasetagaren (det företag som hyr en tillgång) har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och på samma gång en skyldighet att betala för denna rättighet.

Samtidigt försvinner begreppen finansiell respektive operationell leasing. Det finns såklart undantag. Avtal som är kortare än 12 månader och de som avser tillgångar uppgående till mindre belopp. När ska man börja? Senast den 31 december 2018 måste IFRS 16 implementeras, innan nästa räkenskapsår börjar.

Alla leasingavtal måste nu omräknas i koncernredovisningen. Här är sex frågor du behöver ställa dig nu:

· Identifiering: Känner du till alla dina leasingavtal? Det är möjligt att leasingtjänster registreras som servicekontrakt och inte identifieras som leasingavtal.

· Centraliserad information: Samtliga kontrakt ska centraliseras. Alla kontrakten är nödvändigtvis inte centraliserade och de personer som kan identifiera informationen behöver inte arbeta i en finansavdelning.

· Finansiell rapportering: Hur ska vi ta fram din finansiella rapportering? Det kan vara värdefullt att förbereda din rapportering och genomföra en investeringsstrategi eller granska den nuvarande.

· Val av programvara: I vilken utsträckning kan du använda din konsolideringsprogramvara? Hur ska du göra för att hantera och lagra respektive leasingkontrakt?

· Träning: Alla personer som kommer att vara involverade genom att identifiera och korrekt bearbeta dina kontrakt behöver träning. Och vi alla vet att träning ger färdighet.

· Strategiskt val: Underskatta inte den tid som krävs för att förbereda dig. Det här kommer skapa en ny standard för din organisation, dina framtida investeringar, din investeringspolitik och din finansieringsstrategi.

Kommer mitt företag att påverkas?

Den nya bokslutsstandarden (IFRS 16) kommer endast att påverka företag som är skyldiga att offentliggöra enligt IFRS. De som rapportering i enlighet med Local GAAP påverkas inte av ändringarna. Men amerikanska GAAP-standarden förväntas förändras på liknande sätt.

Hur kommer Addedo hjälpa mitt företag?

Vi på Addedo samarbetar med partners som har redovisningsprogramvaror som följer IFRS 16. Vi kommer att förse dig med allt vad IFRS 16 innebär och förse dig med de nödvändiga detaljerna kring ditt kontrakt. Vi är redo att besvara dina frågor och informationsbehov. Har du frågor kring den nya leasingstandarden, kontakta oss på Addedo!

Lösning för att ta fram en XML-fil enligt instruktioner från OECD, är en webbapplikation som installeras i IIS på en MS Windows Server. Webbapplikationen läser en Excel-fil med ett fördefinierat format, sammanställer informationen från Excel-filen, visar den för användaren och ger möjlighet att exportera informationen i korrekt XML-format. Addedo tar ett löpande ansvar för den tekniska miljön samt att den XML-fil som produceras av lösningen även fortsättningsvis kommer att uppfylla de krav som ställs av OECD.

Du är välkommen att kontakta oss på Addedo för mer information, och vi kommer också att arrangera olika möjligheter till att förstå BEPS. Håll ögonen öppna!

Addedo önskar dig en skön och avkopplande sommar!

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.