Vi vill tacka dig som ställt upp och medverkat i Addedos kundundersökning 2022!

Feedback och en fungerande dialog är viktigt och en av byggstenarna mot fortsatt utveckling och kvalitet. Tillsammans blir vi bättre. Vad fick vi då för resultat och feedback i år?

Vi på Addedo vill ständigt utvecklas och sträva mot att leverera bästa möjliga service och kvalitet till våra kunder. En viktig del i att kunna uppnå det är feedback. Vi försöker vara lyhörda för feedback när den kommer spontant, men även be om den på ett strukturerat och återkommande sätt. Bland annat ber vi om projekt-feedback i samband med att kunden går live med en lösning. Vidare har vi årliga kundmöten där en del handlar om allmän feedback. Vartannat år har vi vår stora kundundersökning. Det är en viktig måttstock för oss och vårt arbete.

Addedo har alltid legat mycket högt när vi tittat på NKI och NPS. Det är vi mycket stolta över och jobbar kontinuerligt hårt för. Vi har legat runt 80 i NKI sedan vi började mäta för 10 år sen.

Våra konsulter lyfts alltid fram som vår stora tillgång och man associerar dem med kompetens och tillgänglighet. Det gör man nu med. Men vi tappar något i NKI. Det vi kan bli bättre på är proaktivitet och kommunikation.

Vi ligger på 76 i NKI i årets undersökning. Detta är fortfarande högt och ett bra betyg. Men det är lägre än tidigare. Varför då?

Generellt sett har utvecklingen av NKI över tid i Sverige stigit sen 90 talet tack vare digitaliseringen, men också vänt ner en bit in i 2000 talet. Sannolikt också beroende på digitaliseringen. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och andra sakkunniga pekar på att utvecklingen gjort oss alla mer otåliga och mindre förlåtande. Personliga kundrelationer har åter blivit viktiga. Proaktivitet är en utmaning för i stort sett alla aktörer och branscher som SKI mäter. Pandemin kan ha accentuerat den senare utvecklingen.

När det gäller Addedo specifikt har vi fått många nya kunder under en längre tid. Det gett mindre tid till existerande kunder. Samtidigt har vi haft ovanligt många som slutat. Rörelsen på arbetsmarknaden har varit stor den senaste tiden och så även hos oss på Addedo. Vi har också haft personal som slutat framförallt via pensionsavgångar och genom att nya (ledar)roller har skapats och erbjudits internt på Addedo. Ett par konsulter har lämnat för att gå tillbaka till linjen. Denna förändring påverkar förstås nöjdheten. Sen är det svårt att vara personlig, proaktiv och kommunikativ när man jobbar på distans. Det ligger i sakens natur. Det är mycket viktigt att vi pratar om bristerna och utmaningarna och sätta rätt förväntningar. Och tillsammans ändra på något för en bättring.

Vad gör på Addedo för att komma tillbaka till ett NKI på 80? Just nu fokuserar vi på kompetens. Vi gör det genom att både höja den internt och hos våra kunder. Det går vi på många olika sätt bland annat genom utbyte av erfarenheter via våra användar- och nätverksträffar men även genom våra frukostseminarier och webinarier. Vi jobbar med supporten och identifierar via dom var utbildningsbehov finns hos våra kunder. Vi har även en del nya ideer på gång vad gäller kompetensöverföring. Vi rekryterar på i stort sett alla våra roller. För att lyckas väl och bättre med våra nyrekryteringar utvecklar vi och förbättrar vi vårt onboarding och mentorprogram. Vi kommer under 2023 fokusera på och investera i våra existerande kunder. Naturligtvis kommer vi fortsätta att försöka vara relevanta och tillgängliga för våra kunder. Vi kommer jobba hårt med att vara proaktiva, komma med förslag på olika typer automatisering och annat stöd för våra kunder skall avlastas och kunna bli mer effektiva.

Tack för att du läst detta. Skulle du ha något förslag i förbättring- eller utvecklingsväg hos oss på Addedo eller synpunkt i övrigt på vår verksamhet, är du välkommen att höra av dig!

Du är kan höra av dig med ett mail till mig på adressen förnamn.efternamn@addedo.com eller via detta formulär om du vill vara anonym.

    Hälsningar,

    Johan Berggårdh, VD

    Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.