Lärdomar från ESEF & förberedelser inför kommande taggning – Lunchwebinar 28 februari

Nu börjar det återigen bli dags för inrapportering av den digitala och XBRL-taggade årsredovisningen för majoriteten av de bolag som omfattas av ESEF-kraven. För de allra flesta så är detta nu det tredje året i ordningen som rapporten ska skickas in och det finns således redan en bra grund och erfarenhet att stå på. Addedo har fått förtroendet att hjälpa över 100 koncerner med detta, vilket vi är mycket stolta och glada över.

Vi bjuder nu in till ett lunchwebinar för att dela med oss av de erfarenheter och insikter från taggningsarbetet som vi och våra kunder har fått uppleva – både vad gäller taggning av huvudräkningarna och förra årets tillkommande krav på textblocktaggning. Våra ESEF-konsulter kommer även att dela med sig av värdefulla tips och tricks som ni förhoppningsvis kommer att få stor nytta av inför er kommande rapportering av XBRL-rapporten. Detta är ett ämne som är viktigt för våra kunder och som vi därmed vill fokusera på i detta webinar, så att vi kan hjälpa er med att vara så väl förberedda som möjligt.

Praktisk Information:

Dag 28 februari
Tid: 12.00 – 12.45
Plats: Digitalt webinar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.