Layer Group lägger grunden med Addedo

Layer Group har valt att optimera sin koncernrapportering, uppföljning, analys samt ledningsrapportering. Lösningen kommer att innefatta IBM Cognos Controller, Planning Analytics Workspace för rapportering och Addedos egenutvecklade IFRS16 modell för leasing. Layer Groups systemplattform är en addedo.Cloud lösning med Addedo som helhetsleverantör.

Addedo har genom upphandlingsprocessen gjort ett mycket gott intryck och det är med spänning vi ser fram emot vårt samarbete kring utvecklingen av vår rapportering och uppföljning.

David Graffner
CFO, Layer Group

Vi är glada över att Layer Group AB har gett oss förtroende att tillsammans effektivisera deras system och processer.

Alen Borcak
Business Unit Manager – addedo.Cloud, Addedo

Layer Group bildades i maj 2020. Layer betyder både ytskikt och att lägga ytskikt på engelska, vilket sammanfattar gruppens erbjudande. Koncernen omsatte ca 500 MSEK 2020 och ägs av ledningen, de många lokala entreprenörerna samt investmentbolagen Litorina och Bragnum.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.