Webinar – lös ESEF kravet effektivt med Addedo.XBRL – 2 december

Addedo förstår koncernekonomifunktionens utmaningar med mycket handpåläggning och eviga prickningar i årsredovisningsarbetet. Därför har vi tagit fram en smart lösning för ESEF kravet. Den är helintegrerad med koncernredovisningssystemet. Låt dig inspireras av hur vi effektiviserar och automatiserar processen med att ta fram underlaget för årsredovisningen med hjälp av Addedo.XBRL. I denna demo visar Addedo XBRL integrerat med Cognos Controller. Gränssnittet är modernt, intuitivt och användarvänligt. Lösningen tar fasta på automation och effektivitet för att underlätta för koncernekonomifunktionen. Sena ändringar uppdateras med automatik. Vårt upplägg och förslag till process möjliggör tidiga förberedelser.

Addedo kan koncernredovisning, IFRS, rapportering, ESEF-taxonomin och programvara. Våra lösningsspecialister kommer under demon att visa hur Addedos XBRL-tagger fungerar rent praktiskt samt guida er genom de olika stegen i arbetsprocessen. Under efterföljande Q&A så kommer vi att gå igenom vilka förändringar ESEF medför, vad ni bör tänka på och hur vår lösning möter dessa krav.

Praktisk information

När: 2 december
Tid: Kl. 09.00-09.45
Var: Teams länk kommer inom kort

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.