Lunchwebinar: Likviditetsplanering – Cashflow och Kovenanter i osäkra tider

Covid-19 har en stor påverkan på många verksamheter och har påvisat ett stort behov av att snabbt och enkelt kunna skapa och uppdatera prognoser samt utvärdera olika scenarion. I synnerhet vad gäller likviditet.

Organisationer med systemstöd för prognos och scenarioplanering har bättre förutsättningar för att kunna utvärdera samt planera för olika tänkbara utfall – exempelvis ur ett resultat- och likviditetsperspektiv. What-if analyser kan göras med enkla handgrepp i systemet vilket leder till relevanta beslutsunderlag och mer korrekt riskbedömning.

Välkommen till ett webinar där du får inspiration kring hur man kan analysera och simulera i ett modernt cloudsystem för planering och smart visualisering. Detta innebär att ni som organisation lättare kan skapa prognoser för er cashflow, kovenanter och helt enkelt planera för olika scenarion m h a flexibla modeller och ett tydligt gränssnitt.

Addedos affärsområdeschef för Planning och Analytics, Clas Camnerin, visar hur man kan arbeta i molnet på ett dynamiskt sätt.

Praktisk information

När: 25 juni
Tid: Kl. 12:00 – 12:45
Var: Teams länk kommer inom kort

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.