Nystartat nätverk för Addedos Adaptive Insights-användare

Till nätverksmötet hade vi bjudit in Adaptive-användare hos våra svenska kunder. Adaptive Insights är ett flexibelt system som kan användas inom många olika områden, och idén med nätverket är att användarna ska kunna utbyta erfarenheter och tips med varandra för att få ut mesta möjliga nytta av sin investering.

Ursprungligen var tanken att hålla mötet på Addedos Stockholmskontor, så att så många kunder som möjligt skulle få tillfälle att träffas personligen, men under rådande omständigheter valde vi att istället bjuda in till ett webb-möte som funkade minst lika bra!

Mötet leddes av Clas Camnerin, Affärsområdeschef för Planning & Analytics på Addedo. Deltagarna gav en kortfattad presentation av sig själva och sina lösningar med möjlighet för alla att ställa frågor. Det var ett vitt spann mellan organisationerna; någon har använt Adaptive i flera år och håller i dagarna på med att se till att den nya organisationsstrukturen reflekteras i planeringssystemet, medan en annan är i slutet av första implementeringsfasen.

Det framgick att man idag ofta använder Adaptive till såväl budget/prognos som operativ rapportering och analys, och hos någon finns också tankar på att ta systemets konsolideringsfunktionalitet i bruk. Även mer visuell rapportering – Discovery Dashboards – nämndes som ett möjligt nästa steg.

Oavsett användningsområden och i vilken fas man befinner sig, finns det många gemensamma nämnare mellan våra kunder. En funktionalitet som arbetats fram hos ett företag kan inspirera till en lösning för någon annan, med en viss modifiering för att passa just den kundens behov.

Mötet avslutades med att former för framtida sammankomster diskuterades. Det beslutades att ha ett tema för varje möte, där användarna presenterar exempel från sin verksamhet som utgångspunkt för diskussion. Det har även startats en LinkedIn-grupp, där man har möjlighet att ställa frågor och diskutera runt Adaptive och dess användning. Nästa möte blir i juni, med temat rapporter i allmänhet och personalrelaterad rapportering i synnerhet. Vi hoppas att då kunna välkomna våra Adaptive-kunder till ett fysiskt möte på vårt kontor!

Addedo – Trusted Partner within Office of Finance

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.