Nivika Fastigheter AB (publ) bygger vidare med Addedo

För att få stöd i sin fortsatta expansion har Nivika Fastigheter tagit hjälp av Addedo för sin koncernrapportering, uppföljning och analys när det gäller process, integration och system. Nivika Fastigheters systemlösning kommer att innefatta IBM Cognos Controller. ”Vi på Nivika sökte en systemlösning som skulle automatisera och effektivisera vår rapportering, ge bättre förutsättningar för uppföljning samt effektivisera arbetet inom ekonomifunktionen. Addedo erbjuder denna kompetens och ett sådant systemstöd som vi räknar med att dra stor nytta av”, förklarar Kristina Karlsson, CFO, Nivika. ”Jag är glad och stolt över att få samarbeta med Nivika,” avslutar Alen Borcak, KAM på Addedo.

Nivika Fastigheter är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Fastighetsportföljen uppgår till drygt 5,3 miljarder. Nivika fortsätter att expandera och har som målsättningen att fastighetsportföljens värde 2024 ska uppgå till SEK 10 miljarder. Nivika också som mål att genomföra en börsintroduktion under 2022.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.