Du kommer väl ihåg att vi har fått nya regler kring IFRS16 och IAS12 gällande information till leasing-noten i årsredovisningen för 2023?

Från och med nu ska vi visa den uppskjutna skatten brutto, dvs vi ska redovisa en
uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteskuld som hänför sig till IFRS16.

I vår lösning addedo.IFRS16 löser vi denna information genom att bygga en rapport
som dels tar fram informationen, och samtidigt stämmer av att allt hänger ihop som
det ska.

Vill du veta mer?

Vill du få hjälp med att få informationen på plats i Cognos Controller och Planning
Analytics, hör gärna av dig så berättar vi mer och hjälper dig att boka en konsult.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.