Påverkas du av OECD:s nya handlingsplan?

BEPS, säger det dig något? Ett begrepp som presenterades 2013 av G20-länderna och gav OECD i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka erosion av länders skattebaser och förhindra vinstförflyttningar. BEPS står för the Base Erosion and Profit Shifting och bygger på 15 åtgärdspunkter. Det är en ny uppgiftsskyldighet som kallas för land för land-rapportering. Syftet med projektet är att OECD tillsammans med G20-ledarna vill öppna upp för transparens och utbyte av information inom skatteområdet.

Vad innebär det för svenska företag?
Alla svenska företag som igår i en koncern och har en koncernomsättning om minst 7 miljarder kronor ska upprätta en land för land-rapport. Rapporten ska vara inne senast den 31 december 2017 för räkenskapsåret 2016, i XML-format, till Skatteverket. Tio koncerner i Sverige har redan börjat sin BEPS-resa. Hexagon, Bonnier, Axel Johnson och Addtech är bara några exempel på dessa.

Påverkas du av OECD:s nya handlingsplan?
Lugn vi på Addedo har lösningen.

Lösning för att ta fram en XML-fil enligt instruktioner från OECD, är en webbapplikation som installeras i IIS på en MS Windows Server. Webbapplikationen läser en Excel-fil med ett fördefinierat format, sammanställer informationen från Excel-filen, visar den för användaren och ger möjlighet att exportera informationen i korrekt XML-format. Addedo tar ett löpande ansvar för den tekniska miljön samt att den XML-fil som produceras av lösningen även fortsättningsvis kommer att uppfylla de krav som ställs av OECD.

Du är välkommen att kontakta oss på Addedo för mer information, och vi kommer också att arrangera olika möjligheter till att förstå BEPS. Håll ögonen öppna!

Addedo önskar dig en skön och avkopplande sommar!

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.