Planning Audition

Många av våra kunder ser idag över sina sätt att planera och prognostisera. Ibland handlar det om att separera budgeten i flera aktiviteter för att renodla syftena och tydliggöra. Samtidigt kan det handla om att ifrågasätta sin excelmodell som stöd för processen. Vi märker att man ofta har ett särskilt förhållande till sina fristående Excellösningar. Man kan sitt Excel fullt ut och lösningen erbjuder en viss frihet och flexibilitet. Samtidigt som man kan förlora sig i filer, beräkningar och obefintligt stöd i versionshantering.

Fler och fler har kommit till vägs ände med Excel. Man har insett att det är ineffektivt och svajjigt. Allt fler väljer ett databaserat standarssystem. Och det var just det vårt Planning Audition gick ut på. Vi ville inspirera till att få till en långlista för vidare utvärdering av nytt systemstöd.

– Vi bjöd in fem leverantörer av budget- och planeringssystem en ovanligt ljus Leverantörerna är handplockade sen tidigare och är dem Addedo samarbetar med. De var Adaptive Insights, ExOpen (Forecast), IBM (Cognos Planning Analytics), SAP (BPC) Unit4Agresso (Prevero). Inför över 20 kunder hade dessa leverantörer 30 minuter på sig var att övertyga om sina fördelar. Inga djupdykningar i systemen. Istället en överblick av respektive system och leverantör. Det var en förmiddag som erbjöd ny kunskap och ett tillfälle att utöka sitt nätverk. Det verkar som om detta föll väl ut. Kunderna var nöjda och fick den översikten dom sökte. Vi kommer göra om detta nästa år och kommer då justera något på förutsättningarna, säger Johan Berggårdh, VD.

Vilket system man slutligen väljer beror på flera olika faktorer. Rör det sig om en enklare planering på konto och kostnadsställe? Vill man gå mot drivarbaserad och affärsnära planering? Är man intresserad av att analysera på ytterligare dimensioner såsom kund och produkt? Vill man integrera planeringssystemet med en konsolideringslösning? Hur ser det existerande systemlandskapet ut? Oavsett vad man väljer, så innebär beslutet att investera i ett nytt planeringsverktyg även ett ypperligt tillfälle att se över sina nuvarande processer och analysmetoder. Och här kan vi på Addedo med vår breda erfarenhet, inte bara från konsultrollen utan även från verksamheten, hjälpa till i olika omfattning, t.ex. genom workshops eller genom att agera bollplank till controllerfunktion och ledning.

Gästerna fick se exempel på några relativt enkla konfigureringar; en central modell till vilken det fanns kopplingar från t.ex. en HR-modell. Vi på Addedo förespråkar i de allra flesta fall just detta, att börja enkelt för att sedan bygga ut. Kanske fokuserar ett personalintensivt företag i fas 1 på att integrera HR-modellen men behåller i detta skede sin relativt komplexa Excel-modell för försäljning. I fas 2 när man bekantat sig med sitt nya system har man lättare att se möjligheterna i systemet och hur det kan hjälpa till att förenkla processerna.

De leverantörer som var på plats var ExOpen, Unit4, Adaptive Insights, IBM och SAP. Vi på Addedo kan systemstöd för budget, prognos, koncernrapportering och analys. Förmodligen bättre än någon annan. När det gäller programvaror har vi valt att samarbeta med de ledande leverantörerna. Vill du läsa mer om våra samarbetspartners kan du göra det här.

IBM Planning Analytics - flexibel och kraftfull lösning för rapportering analys samt operationell och finansiell planering.
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.