Kund: Addtech
Tjänst:Koncernredovisning
Programvara:Cognos Controller
Länk:

www.addtech.se

Projektbeskrivning

Addtech har haft Cognos Controller som hjälp för sin koncernrapportering sedan lång tid tillbaka. Systemet stöder både den legala och den operativa rapporteringen.

Operativ rapportering

I den operativa rapporteringen följer man upp 17 affärsenheter, som i sin tur summeras upp till 5 olika affärsområden. Samtidigt jobbar man med fem parallella bolagsstrukturer för olika uppföljnings- och analyssyften. Till detta har ett integrerat kassaflöde och tar in all information till hela årsredovisningen via Cognos Controller. Sedan några år tillbaka rapporteras även intern kontroll, veckostatistik, CSR (hållbarhet) mm. in via Cognos Controller. Man har även andra moduler från Cognos integrerat med Controller såsom Cognos TM1 och BI för rapporter samt nyckeltalsberäkningar och scorecards.

Självgående

Addtech är idag självgående när det gäller underhåll och utveckling av lösningen. Ibland kan Addedo ringas in vid t.ex. större omstruktureringar, större förvärv eller resursbrist.

Om Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern som verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Koncernen omsätter ca 7 miljarder SEK och finns i ett 30-tal länder med ca 2.200 medarbetare i ca 140 bolag. Addtech är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.