Kund:CMP
Tjänst:Rapportering, budget och prognos
Programvara:Planning Analytics
Länk:

www.cmport.com

Projektbeskrivning

Copenhagen Malmö Port har vuxit en hel del under senare år. Tillväxten har ställt nya och större krav på rapporteringen. Månadsrapporten tog tre dagar att sammanställa när det var som värst. Det var då man engagerade Addedo för att se över systemstödet för rapporteringen. Man sökte en modern lösning för sin rapportering och planeringsprocess. En automatiserad stabilare snabbare lösning. Vi kunde leverera på detta med hjälp av Cognos svit av produkter.

Copenhagen Malmö Port har vuxit en hel del under senare år. Tillväxten har ställt nya och större krav på rapporteringen. Månadsrapporten tog tre dagar att sammanställa när det var som värst. Det var då man engagerade Addedo för att se över systemstödet för rapporteringen. Man sökte en modern lösning för sin rapportering och planeringsprocess. En automatiserad stabilare snabbare lösning. Vi kunde leverera på detta med hjälp av Cognos svit av produkter.

Hantera stora datalager

Navet i lösningen är IBM Cognos TM1 som på ett effektivt sätt hanterar stora datavolymer och komplexa beräkningar. Data läses in från ett datalager och förädlas sedan genom ytterligare nyckeltal för att på ett effektivt sätt snabbt visa affärskritisk information. Slutanvändarens huvudsakliga interaktion med informationen sker genom IBM Cognos BI som tillhandahåller grafiskt tilltalande rapporter med många valmöjligheter.

Med ett knapptryck

En omfattande månadsrapport för samtliga affärsområden har sedan skapats med hjälp av IBM Cognos Disclosure Management. Användaren behöver endast ange för vilken månad rapporten skall gälla, sedan hämtas all data dynamiskt upp från IBM Cognos TM1. Med ett knapptryck genereras den relativt omfattande rapporten på bara ett par minuter och kan sedan distribueras till organisationen. Som stöd i CMPs budgetprocess skapades en lösning med hjälp av IBM Cognos TM1 och dess användarvänliga webb-baserade gränssnitt. Budgetansvariga från olika affärsområden uppdaterar sin del av budgeten vilket i realtid uppdaterar den övergripande bilden för hela företaget.

Om CMP

CMP, Copenhagen Malmö Port, är den största hamnoperatören i Öresundsregionen. Man är också en av de största hamn- och terminaloperatörerna i hela Norden. Bolaget har drygt 500 anställda och är ägda av Köpenhamns stad, Malmö Stad och en grupp privata investerare.