Kund:Elitfönster
Tjänst:Operationell planering och budget
Programvara: IBM Planning Analytics
Länk:

www.elitfonster.se

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.
    

   Projektbeskrivning

   Elitfönster valde att se över sina planeringsprocesser och systemstöd för dessa. Som ett led i detta implementerade man Planning Analytics från IBM med hjälp av Addedo. Idag använder ett drygt 50-tal medarbetare företagets planeringsverktyg.

   Förbättrad process

   En väl fungerande försäljnings-, lager- och driftsplaneringsprocess (Sales Operations & Inventory Planning, SOIP) är livsviktig för ett tillverkande företag som Elitfönster. Den är central för att kunna planera att det finns tillräckligt med produktionskapacitet som matchar försäljningsprognoserna.

   Lösningen erbjuder en integrerad planering och uppföljning där försäljning planeras utifrån historiska mönster och där verksamheten snabbt och enkelt kan justera försäljningsplaner med avseende på planerade eller plötsliga oväntade förändringar. Försäljningsprognoserna flödar sedan in i produktions- och lagerplaneringen där parameterstyrning och medarbetarnas input styr vad och hur mycket som ska produceras, när och var. Hänsyn tas till tillgänglig produktionskapacitet och beställning av råmaterial och insatsvaror.

   Tidigare sköttes all planeringsarbete i Excel. Förutom tiden det tog att skapa prognoserna gick det åt mycket tid att få in alla filerna från alla enheter och säkerställa att senaste version skickats in samt att samla ihop siffrorna till en gemensam orderingångsprognos. Resultatet blev ett gigantiskt Excel-ark som tog 40 minuter att öppna. Elitfönster har idag ersatt sina Excelark som de använde för sin SOIP med IBM Planning Analytics.

   Om Elitfönster

   Elitfönster är en svensk fönstertillverkare. Majoriteten av bolagets produkter säljs i Sverige dels genom en egen säljkår och dels genom ett rikstäckande nät av cirka 800 byggfackhandlare. Elitfönster har cirka 1 000 anställda och är sedan 2004 del av Inwido-koncernen, Europas största fönstertillverkarkoncern. 2020 omsatte Elitfönster cirka två miljarder kronor och Inwido drygt sex miljarder kronor.