Kund:Enea
Tjänst:Rapportering, budget och prognos, koncernredovisning
Programvara:Planning Analytics & Cognos Controller
Länk:

www.enea.se

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Projektbeskrivning

   Enea ville förbättra sin förmåga att planera, förutse och hantera sin ekonomiska utveckling. Genom att analysera har Enea utvecklat en högt utvecklad finansiell konsoliderings- och planeringsprocess. Detaljerade rullande prognoser per kvartal ger större inblick i hela verksamheten.

   Förbättrad process

   Enea ville förbättra sin förmåga att planera, förutse och hantera sin ekonomiska utveckling. Genom att analysera har Enea utvecklat en högt utvecklad finansiell konsoliderings- och planeringsprocess. Detaljerade rullande prognoser per kvartal ger större inblick i hela verksamheten.

   Mer tid för analys

   Lösningen gör planeringen och prognosen effektivare och mer pålitlig. Det frigör tid för att analysera data mer noggrant och minskar externa konsulttjänster.

   Om Enea

   Enea är ett globalt mjukvarubolag specialiserat på lösningar för kommunikationsintensiva produkter. Företagets kunder finns inom Telekom, medicinteknik, flyg- och bilindustri.