Kund: Hexagon
Tjänst:Koncernredovisning
Programvara:Cognos Controller
Länk:

www.hexagon.com

Projektbeskrivning

Hexagon har nyligen implementerat Cognos Controller för sin koncernrapportering. Koncernen köper och säljer bolag ofta, så omstruktureringar sker regelbundet. Detta var viktigt i samband med utvärderingen och något man hade utmaningar med i det tidigare systemet.

Hexagon har nyligen implementerat Cognos Controller för sin koncernrapportering. Koncernen köper och säljer bolag ofta, så omstruktureringar sker regelbundet. Detta var viktigt i samband med utvärderingen och något man hade utmaningar med i det tidigare systemet.

Effektiv uppföljning

Även om uppsättningen i Controller är fokuserad på legal rapportering, så följer man upp hela eller delar av resultaträkningen på produktlinje och länder. Balansräkningen följs bara upp delvis på dessa operativa begrepp. När det gäller produktlinjerna finns en hel del interna mellanhavanden.

Självgående idag

På koncernnivå görs simuleringar för att bland annat analysera valutakänsligheten på koncernnivå. Hexagon är idag självgående när det gäller underhåll och utveckling av applikationen. Ibland kan Addedo ringas in för kortare uppdrag. Det kan handla om införlivandet av nyförvärvad underkoncern eller ett specifikt resursbehov.

Om Hexagon

Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi inom geospatiala och industriella applikationer. Hexagons lösningar integrerar sensorer, mjukvara, industrikunskap och kunders arbetsflöden till intelligenta informationsekosystem som skapar beslutsunderlag. Hexagon är noterat på Stockholm OMX Nasdaq. Koncernen har mer än 15 000 anställda i 46 länder med en nettoomsättning om cirka 25 miljarder kronor.