Kund:Investor
Tjänst:Disclosure Management
Programvara:Certent CDM
Länk:

www.investorab.com

Investor implementerade Certent CDM för sina rapporter. Certent CDM automatiserar uppdatering av data, och förkortar arbetet med rapporten.

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.


  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.


   Projektbeskrivning

   Från att tidigare ha producerat sina kvartalsrapporter i MS Word för texter och klistrat in diagram och tabeller från MS Excel hade Investor i oktober 2020 implementerat Certent CDM för sina återkommande rapporter.

   Förbättrad process

   Investor hade redan tidigare en väl fungerande process för framtagande av sina kvartalsrapporter. Samtidigt var det en process som innebar mycket manuellt arbete, och med ett bra verktyg skulle det finnas möjligheter att både förkorta processen, minska insatsen och dessutom göra den säkrare.
   Certent CDM automatiserar nu uppdatering av data, både i tabeller och texter, minimerar manuella avstämningar och förkortar arbetet med rapporten väsentligt. Samtidigt som man sparar mycket tid har arbete blivit säkrare.

   Om Investor

   Investor, som bildades av familjen Wallenberg 1916, är en ägare av högkvalitativa globala företag och har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, sitt nätverk och finansiella styrka, arbetar Investor för att deras företag ska prestera bättre än sina konkurrenter och nå sin fulla potential. Investor skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag.

   Meny