Kund:Inwido
Tjänst:Operationell planering och budget
Programvara: IBM Planning Analytics
Länk:

www.inwido.com

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Projektbeskrivning

   Inwido använde tidigare MS Excel för att låta sina dotterbolag skapa sina budgetar och prognoser: För att förbättra processen och reducera felkällorna så implementerade Inwido IBM Planning Analytics som en integrerad del till deras koncernredovisningssystem Cognos Controller.

   Automatiserad planeringsprocess

   Inwido har under många år arbetat med budgetar och prognoser och dessa har byggts upp av MS Excel. Problemet är att med många användare blir det många olika varianter och många filer som ska hanteras. Utrymmet för manuella fel blir bara större. När filerna sedan slogs samman på koncernnivå så uppstod det ofta fel och då kunde felsökning bli mycket tidsödande.

   Till det har man en del komplexa beräkningsbehov såsom internförsäljning såväl som valutaomräkning. Detta ökade komplexiteten och felmarginalerna.

   Inwido hade redan arbetat med Planning Analytics som är deras koncernrapporteringslösnings (Cognos Controller) rapportgenerator. I takt ökat användande av verktygen kom man att se fler möjligheter med det. Så när man väl bestämt sig för att investera i en budgetprogramvara så var valet enkelt. När man också förstod hur välfungerande integrationen mellan de två programmen också var det inget snack.

   Live i båda systemen ser vi hur väl de hänger ihop och kommunicerar med varandra, vilket ger stora fördelar, säger Peter Welin, CFO.

   Om Inwido

   Den svenskbaserade och internationella koncernen Inwido bildades 2004, men rötterna i traditionellt trähantverk går tillbaka ända till 1924 då dotterbolaget Elitfönster grundades under namnet Lenhovda Snickerifabrik.

   Inwido är idag Europas ledande fönsterkoncern. Affärsidén är att utveckla och sälja kundanpassade fönster- och dörrlösningar via en decentraliserad bolagsstruktur. Med fokus på konsumentmarknaden utvecklas koncernen långsiktigt genom organisk tillväxt samt genom förvärv.

   Idagsläget består Inwido av 29 affärsenheter med cirka 4 300 anställda i elva länder.
   År 2020 omsatte koncernen 6,7 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 10,9 procent. Inwido är sedan 2014 noterat på Nasdaq Stockholm.