Kund:Medius
Tjänst:Koncernredovisning
Programvara:Cognos Controller
Länk:

www.mediusflow.com

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Projektbeskrivning

   När det gäller koncernrapporteringen hade man en enkel Excelösning. Addedo implementerade en ny standardlösning från Cognos som var på plats på 8 dagar. Idag har man god robust och automatiserad lösning som ger god insikt i hur bolagen och gruppen går.

   När Medius hörde av sig till Addedo hade man vuxit kraftigt. Genom etablering av nya dotterbolag på nya geografiska marknader såg man framför sig fortsatt tillväxt. Genom att få en enhetlig rapporteringslösning på plats ville man enkelt kunna haka på dessa nya bolag och kunna följa upp och styra dem finansiellt.

   Nu standardlösning

   När det gäller koncernrapporteringen hade man en enkel Excelösning. Addedo implementerade en ny standardlösning från Cognos som var på plats på 8 dagar. Idag har man god robust och automatiserad lösning som ger god insikt i hur bolagen och gruppen går.

   Om Medius

   Medius är en ledande leverantör av affärslösningar för automatisk fakturahantering liksom omfattande ERP-lösningar. Medius omsätter drygt 200 MSEK 2013. Från kontor i Sverige (huvudkontor), Norge, Danmark, Nederländerna, Polen, USA, Malaysia och Australien stöttar man över 1000 kunder.