Kund:ÖoB
Tjänst:Koncernredovisning
Programvara:Cognos Controller
Länk:

www.öob.se

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Projektbeskrivning

   Med tre, fyra nya varuhus per år ökade kraven på tätare uppföljning och finansiell rapportering. Samtidigt, med tilltagande konkurrens ökade fokus på nettomarginalerna och mer central styrning. Runsven gick ut på marknaden för att hitta en standardlösning för stabilare koncernrapportering med möjlighet att borra ner på operativa enheter. I Runsvens fall handlade det om en önskan att från koncernekonomi kunna följa upp hur varje varuhus gick.

   Duktiga konsulter

   Man sökte en marknadsledande standardlösning. Valet föll på Cognos, och Addedo inte minst för den stora tillgången på duktiga konsulter.

   Rapporter som automatik

   Idag har man nått en bra bit mot visionen. Konsolideringen och en mängd rapporter genereras med automatik. Beräkningarna är fördefinierade och resultaten dokumenteras via rapporter. Dessutom finns analysplattformen där för att följa upp lönsamheten på varuhus och produktkategori mot utfall, prognos och budget. Läs mer i fallstudien som finns för nedladdning till höger.

   Om ÖoB

   Runsvengruppen-ägda Överskottsbolaget är en av landets ledande lågpriskedjor. Kedjan har över 100 varuhus runt om i landet, sysselsätter drygt 1 500 personer och omsätter ca 4 mdkr. Runsvengruppen har under en lång tid haft en mycket stabil tillväxt och lönsamhet och är därför finansiellt mycket stark