Fallstudie - ny planninglösning för Skandia. Skandia väljer Workday och verktyget Adaptive Planning med Addedo som implementationspartner
Kund:Skandia
Tjänst:Planninglösning
Programvara:Workday Adaptive Planning
Länk:

www.skandia.se

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Projektbeskrivning

   Skandia genomför ett stort förändringsprojekt i syfte att ge Skandias medarbetare bättre möjligheter att jobba effektivare och säkrare med ekonomistyrning och rapportering. En del i förändringsprojektet är att införa en ny planninglösning.

   Utmaningar

   Man önskade ett mer användarvänligt verktyg, minskat person- och konsultberoende, ökad automatisering och bättre arbetsflöde samt en allmänt högre effektivitet i planeringsprocessen. Ett annat behov var att frigöra mer tid för analysarbete genom bl.a. simuleringar eller scenarioanalyser. Man hade även tidigare upplevt en stor utmaning med att få rätt källdata.

   Lösning

   Efter kartläggning av nuläge togs en kravspecifikation fram med fokus på hur en optimal process skulle kunna se ut och vilken funktionalitet som det framtida planerings och prognosarbetet behövde. Flera systemleverantörer utvärderades och till slut valdes Workday och verktyget Adaptive Planning med Addedo som implementationspartner. Ta gärna del av hela fallstudien där bl.a. mer information finns att läsa om lösningen och resultatet.

   Om Skandia

   År 1855 grundades Skandia som Sveriges första försäkringsbolag. Idag, nästan 170 år senare, har verksamheten vuxit och omfattar även bank, kapitalförvaltning och fastigheter. Verksamheten förvaltar 800 miljarder kronor och har drygt 1,8 miljoner kunder.