Kund:Veolia
Tjänst:Budget och prognos
Programvara:Workday Adaptive Planning
Länk:

www.veolia.com

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Projektbeskrivning

   I april 2020 gick Veolia över till Workday Adaptive Planning efter att ha använt Hyperion Planning från Oracle under många år.

   Förbättrad process

   Ett av huvudmålen med projektet var att förbättra processen med budget och prognos för såväl användare som administratörer. Veolia ville bli mer självgående och kunna göra justeringar och tillägg mer agilt.

   I lösningen är maskiner och personal tunga intäkts- och kostnadsdrivare. De budgeterar exempelvis på volymer i form av ton, timmar och megawatt. De har även möjlighet att planera och följa upp avtal i modellen.

   Om Veolia

   Veolia är ett av världens ledande miljöföretag med 170 000 anställda globalt. I Norden om sätter Veolia ca 4 miljarder och har 1 200 anställda. Veolia arbetar med återvinning, vatten, energi och energieffektivitet samt stödtjänster till industri.