Addedo tar in Röko som ny strategisk delägare

Addedo stärker upp inför sin fortsatta tillväxtresa med att ta in Röko som ny strategisk delägare. Addedo har upplevt en mycket god efterfrågan på sina tjänster och tillväxt de senaste åren. Nyckeln till denna framgång har varit en stark kultur med stort engagemang och delaktighet i kombination med en kundnära och kompetent leveransorganisation.

Framtiden ser ljus ut för Addedo. Efterfrågan är fortsatt god och bolaget går in i en ny tillväxtfas med ökade krav och förväntningar på organisationen. Det är i det perspektivet Röko blir ett bra komplement och bollplank till ledningen samtidigt som man går in som en stark och långsiktig ägarpartner. Röko-grundarna Fredrik Karlsson och Tomas Billing har dokumenterad erfarenhet av att bygga verksamheter i både ägarroller och som koncernchefer för Lifco respektive Nordstjernan. Dessutom har båda en genuin förståelse och intresse för CFOns vardag och kommande utmaningar, med de möjligheter det för med sig.

Det faktum att mer skall göras av färre på ekonomifunktionen med allt tuffare effektivitetskrav, gör att det blir mer och mer intressant med automatisering och digitalisering för Addedos kunder. Samtidigt ökar den regulatoriska rapporteringen i omfattning, vilket lägger bördor på en redan slimmad koncernekonomifunktion. Detta sammantaget ökar behovet av en aktör som Addedo. Till det verkar Addedos kunder på en alltmer konkurrensutsatt marknad, där kraven på kortare ledtider blir allt viktigare när det gäller analys och insikt kring hur verksamheten går. Även detta driver efterfrågan på Addedos tjänsteutbud.

Vi ser mycket fram emot att få in en så erfaren och långsiktig aktör som Röko i Addedos ägande och styrning. Det kommer att vara positivt för Addedos fortsatta utveckling, både när det gäller våra medarbetare och kunder, säger Johan Berggård, VD, Addedo.

Addedo stärker upp inför sin fortsatta tillväxtresa med att ta in Röko som ny strategisk delägare.

Vid frågor:

Johan Berggård, VD Addedo
+46(0)73 2177 32

Fredrik Karlsson, CEO RÖKO
+46(0)70 320 35 92

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.