Skandia arbetar med att effektivisera och automatisera sitt budget och prognosarbete. I samband med det har man valt att ersätta befintligt planeringssystem med Workdays Adaptive Insight. Gartner rankar Workday Adaptive Insight som en av top tre lösningar globalt. Skandia tar stöd av Addedo i detta förändrings- och utvecklingsprojekt. Initialt kommer fokus ligga på planering av kostnader, försäljning samt finansiell plan. Genom detta initiativ räknar man med en förbättrad styrning och uppföljning genom att skapa involvering och ägarskap hos verksamheten.

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring samt bank för bolån och sparande. Skandia förvaltar mer än 600 miljarder SEK åt över 2 miljoner kunder.

Skandia ersätter befintligt planeringssystem med Workday’s Adaptive Insight och tar stöd av Addedo för att automatisera sitt budget och prognosarbete.
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.