Swedencare väljer Addedo och Cognos Controller som stöd i sin fortsatta expension.

För att få stöd i sin tillväxtstrategi väljer Swedencare att utveckla sin koncernrapportering, uppföljning och analys både när det gäller process och system. Swedencares systemlösning kommer att innefatta IBM Cognos Controller och Planning Analytics Workspace för rapportering.

”Som en global börsnoterad koncern med ett växande antal dotterbolag sökte vi en användarvänlig och modern systemlösning för vår finansiella rapportering. Addedo erbjuder en komplett systemstöd med ett team av proffsiga konsulter”, förklarar Jenny Graflind, CFO, Swedencare. ”Vi tackar för förtroendet och möjligheten att få samarbeta med Swedencare”, avslutar Alen Borcak KAM Addedo.

Swedencare AB är en global leverantör inom husdjursmarknaden med ett brett distributionsnät. Man omsätter 130 msek per år på strax över 10 legala enheter utspridda över 9 länder. Swedencare är noterat på First North Stockholm.

Swedencare väljer Addedo och Cognos Controller som stöd för att optimera sin koncernrapportering, uppföljning och analys samt ledningsrapportering.
Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.