Tack till alla som deltog

På dagens nätverksträff i Stockholm för koncernredovisare tog en hel del diskussioner plats runt borden. Träffen startade med att Lars Rudbäck, med lång gedigen erfarenhet inom området, gav inspiration kring området hur och om man tillgodoser både legala och operativa behov med konsolideringslösningar.

Tack för din input till diskussionerna Lars och stort tack till er som deltog!

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.