Tid är pengar

Tid är pengar – Möten om bolagets finanser borde handla om just det men även vägen framåt, värdeskapande och utveckling. Men hur?

CFO:n vet bättre än någon annan att tid är pengar och därför det konstanta värdesökandet in på varje detalj. Varför går det då åt så mycket tid på möten som inte följer agendan, sänker produktiviteten och helt enkelt: ödslar tid? Enligt en undersökning som utfördes av vår partner Adaptive Insights, lägger mer än hälften av alla Ekonomiavdelningar 9 + timmar varje vecka på möten. Detta innebär att över 20 % av deras normala arbetstid går åt på att sitta ner, berätta om utförda arbetsuppgifter, diffar m.m. Hur skulle man då kunna effektivisera denna arbetsgång?

En stor fördel och flaskhals för bolaget är att Ekonomiavdelningar har tillgång till information samt statistik för hela organisationen. Vet dessa verkligen hur statistiken skall presenteras för respektive avdelning och det således uppfattas? De är ägare till den ekonomiska informationen och blir då ofta verksamhetens guide i frågor som berör detta området. Dyrbar tid läggs på att översätta kalkylbladen för att få resten av organisationen att förstå data, formler och CFO:n spenderar mycket av sin tid att titta i backspegeln istället för att fokusera på vägen framåt. Tid som borde läggas åt den finansiella strategin och utveckling av befintliga finansiella processer.

Hur kan man lösa dessa problem? Med hjälp av molnbaserade lösningar!
Övergången till ett molnbaserat verktyg hjälper omedelbart till och sätter en tydlig process inom bolaget gällande införskaffningen av relevant data och diverse nyckeltal.

• Lättillgängligt – relevant stakeholder får därmed relevant information genom dashboards och nyckeltal
• Enkelhet – den som har tillgång kan snabbt logga in och se vad hen behöver se
• Eliminerar osäkerhet – behöver du svar? Då får du det här!
• En enda källa till sanning – ”one point of view” och transparens
• Kraftfullt – detta kan engagera hela verksamheten
• Snabbt – molnbaserade lösningar har fördel i att oftast kunna publiceras mycket fort.

Det gör det också lättare för hela verksamheten att förstå, analysera och följa upp nyckeltal samt relevant data på ett smidigare sätt. Med bl.a. detta proaktiva arbetssätt kan bolaget mer eller mindre utesluta frågan om ”hur kom ni fram till det här?!?” och ”jag förstår inte vart siffrorna kommer ifrån…”. Dessa verktyg kan dessutom visa på vad som informerades om vid tidigare möten, jämföra historik, avdelning mot avdelning m.m. vilket gör mötena betydligt kortare, mer innehållsrika och effektiva. Dock är det absolut viktigaste, att för de som inte jobbar med ekonomi, lättare kan få tillgång till relevanta nyckeltal som de kan förstå samt sätta i ett specifikt sammanhang. Molnbaserade verktyg ligger också rätt i tid med att CFO:ns roll alltmer utvecklas och förändras. Dagens Finansledare skall vara framåtblickande och agera strategiska rådgivare för ledningen och ställs således för allt högre krav. Varför inte då optimera processer med hjälp av verktyg som hjälper CFO:n att fokusera mer på vägen framåt än att konstant förklara banala saker?

Läs gärna mer om molnbaserade lösningar och titta på den här filmen som vår partner Adaptive Insights tagit fram. Eller slå oss en signal, vi pratar gärna mer om molnbaserade lösningar.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.