Vi skänker en julgåva till WWF!

På Addedo har vi som tradition att i samband med Julen stötta en organisation som gör en behjärtansvärd insats. Alla medarbetare får ge förslag på olika hjälporganisationer där vi sen gemensamt röstar fram vart vi vill skänka en del av intäkten för varje fakturerad timme under året.

I år skänker vi en gåva till WWF för att stödja deras arbete mot att skydda mer natur, bromsa klimatförändringarna och stoppa skogsskövlingen.

Klimatrapporten från FNs klimatpanel IPCC visar att planetens klimat förändras snabbt. Glaciärer smälter och vi drabbas av extremväder med bränder, översvämningar och nya värmerekord som följd. Arter utrotas i en allt snabbare takt.

WWF jobbar i över 100 länder med att skydda arters livsmiljöer och påverka politiker och beslutsfattare. Vi hoppas att vår insats kommer att hjälpa WWF i deras arbete för att skydda hotade djur och naturområden här i Sverige och runt om i världen och kämpa mot klimatförändringarna.

Ta reda på mer och se hur du kan bidra på www.wwf.se

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.