#VIÄRADDEDO

Möt Alen Borcak, Senior Account Manager på Addedo. IT-ekonom från Malmö som håller sig kvar inom stadens grinder men som förespråkar att “tänka utanför boxen”. Han tror på konceptet “rätt krona på rätt plats” och därmed det självklara valet Addedo – som gör det förmodligen bättre än någon annan i branschen. Precis som jag själv och MFF.

Personlig Quote/motto: ”Visualisering och drömmar blir verklighet. Allt annat är oacceptabelt”

På måndagar brukar jag lägga upp en plan för vad jag vill åstadkomma just den veckan och även denna månad. Detta skall då vara i paritet med mina mål för året och tre år framåt och således följa en röd tråd i mitt arbete. Därefter för jag en dialog med relevanta stakeholders internt hur vi skall förena dessa mål med Addedos ambitioner som bolag långsiktigt. Detta kan vara alltifrån att öka vår digitala närvaro, kommunikationsinsatser inom specifika områden, affärsutveckling med specifika insatser mot befintliga affärer och nya samt att leda försäljningsprocessen från ax till limpa.
Oavsett arbetsuppgift är målet med arbetsveckan att ständigt hitta nya processer och effektivisera det befintliga arbetssättet på sådant sätt som utmynnar i mer utrymme för värdeskapande insatser och nya insikter för kund såsom oss själva.

Jag anslöt i aug 2018 i rollen som Senior Account Manager och blir mer och mer övertygad för var dag som går att detta var är rätt val. Intensiv coachning i värdeskapande som är förenligt med de lösningar vi erbjuder våra kunder. Det har dessutom varit en fördel för mig att ha teknisk och ekonomisk bakgrund samt vara proaktiv i min dagliga sysselsättning.
Ovanstående har lett till att jag har blivit del av ett team som sätter höga mål och levererar på dessa. Dessutom har vi initierat en del nya mjukvaruprojekt med nya kunder tillsammans varvid jag är mycket stolt över att vara en del av.

Addedo är en platt organisation som kräver att vi är snabbrörliga och proaktiva i vårt arbete framåt. Detta gör så att arbetsuppgifter dyker upp som inte står i min arbetsbeskrivning och således behöver lösas. Något jag upplever görs i mycket större grad på Addedo och detta med enorm glädje, stort engagemang och ödmjukhet. Vi får testa våra vingar och påverka mycket annat än vad som är tänkt att vi skall göra – förutsatt att vi levererar!
Jag uppskattar även att min roll är flexibel och förutsätter att jag förstår affären för att kunna leverera värdeskapande lösningar för kund. Vi gör mycket mer än att bara leverera, vi skapar enorma insikter!

Vi på Addedo känner en enorm gemenskap. Alla drar sitt strå i stacket och mycket (mycket!) mer. Vi andas optimism och vill alltid vara i framkant inom vår bransch. Vilket också i sin tur leder till att alla jobbar proaktivt för att säkerställa långvariga engagemang.

Som kollega försöker jag vara så tydlig som möjligt i mina ambitioner mot grupp och bolag. Jag har alltid som ambition att göra det mesta utav varje situation och arbeta aktivt med värdeskapande dialoger. Detta vill jag förena med en tydlig strategi och engagemang som sträcker sig förbi arbetsuppgifternas ramar och vill alltid förstå varje kollegas situation så att jag bäst kan anpassa mig till det.
Den analytiska förmågan ser jag gärna mig själva använda till att veta vad jag gör i de lägen en viss kompetens krävs av mig. Jag försöker alltid lyfta fram kollegorna och vad de faktiskt innebär för oss som bolag. Där vill jag gärna lyfta fram våra konsulter!

Enligt tidigare svar. Jag försöker vara ödmjuk inför varje uppgift och se vad bästa möjliga sätt att gå tillväga på. Varje situation medför olika utmaningar och detta är någonting jag har enorm respekt för.
Jag uppskattar även att jag har möjligheten att inkludera andra medarbetare ständigt i mitt dagliga arbete. Beroendet av bl.a. konsulternas kompetens är någonting som jag verkligen värnar om och försöker ”kräma ut” varje milligram kunskap från dem.

Slutligen, att kunna påverka och visa engagemang genom att vara delaktig i andras arbeten. Då jag själv har en bakgrund från roller som kräver tekniskt komplex kompetens och har jobbat en del med att effektivisera interna säljprocesser samt att arbeta med att skapa mer värde i erbjudanden mot kund – känner jag en enorm tacksamhet att kunna jobba med fler proaktiva åtgärder för sälj, marknad och internt för bolagets räkning.

Framtiden ser mycket god ut och det finns många möjligheter att ägna sig åt värdeskapande på sätt som både optimerar våra processer samtidigt som det bidrar till fler- och ännu mer nöjda kunder. Eftersom våra roller dessutom i grund och botten är flexibla finns det även utrymme för att påverka andra affärsområden i framtiden.

Min största utmaning är att bidra med ett arbete som med sin del kan få oss att nå ett NKI på 90 totalt.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.