#VIÄRADDEDO

Möt Linda Jacov, Senior konsult, som gillar snygga lösningar i Controller i allmänhet och importspecifikationer samt kassaflöden i synnerhet. Linda sitter gärna på en sten vid en sjö i en skog.

Jag jobbar med många olika typer av uppdrag där den gemensamma nämnaren är att det har med koncernredovisning och koncernrapporteringssystem att göra. Det gör att ingen vecka är den andra lik. Just den här veckan har dock bjudit på lite mer variation än vanligt. I måndags var jag ute hos en kund och arbetade med implementationen av vår modell för IFRS16. I tisdags satt jag på vårt kontor och gjorde på distans en installation av Edo.Express för en kund som ska börja jobba med Planning & Analytics som rapportverktyg på Cognos Controllers data. På onsdagen hjälpte jag till med att bygga om lite rapporter till ett styrelsepaket och igår var jag hos en kund som extra resurs i deras Group Finance team under kvartalsbokslutet. Idag har jag varit inne på kontoret och jobbat mest med administrativa uppgifter; svarat på mail som kommit under veckan och hjälpt olika kunder med lite kortare frågor. Nästa vecka däremot, kommer jag sitta hos en och samma kund hela veckan som resurs i deras bokslut. Jag gillar variationen och trivs med att tillfälligtvis rycka in som extra resurs i t ex kvartalsbokslut, som ju innebär en extra intensiv period för många kunder. För mig innebär det att jag har kvar en fot i det jag kallar verkligheten och på så vis förstår jag mina kunder bättre i vad de vill med sina systemlösningar.

Jag var med från början när vi drog igång och bara var 10 anställda. Under de allra första månaderna hade vi inget kontor utan satt hemifrån och jobbade, men ganska snart flyttade vi in på ett kontorshotell i World Trade Center och därefter till egna lokaler vid Norra Bantorget. Det har varit en spännande resa under de elva år som gått med många olika projekt, uppdrag och resor. Jag har hela tiden jobbat med Cognos Controller som bas men också lärt mig Planning & Analytics. Under förra året var jag med och utvecklade vår lösning för CbC-rapporteringen, Edo.BEPS. Tillsammans med två kollegor, där vi alla hade olika kompetenser att bidra med i projektet, kunde vi skapa en produkt som relativt enkelt hjälpte kunderna med denna rapportering. Detta är något av det roligast jag gjort på Addedo.

Jag uppskattar den flexibilitet som jag har som konsult där jag kan planera och styra min arbetstid så att det passar mig. Som småbarnsförälder är det något jag uppskattar mycket. Jag uppskattar också möjligheten att själv välja vilken inriktning jag vill ha på mitt jobb; om jag vill jobba som systemkonsult, resurskonsult, lära mig nya konsolideringssystem, fördjupning eller breddning. Alla möjligheter finns och jag själv kan styra åt vilket håll jag vill.

Det är en trevlig arbetsplats och gemenskap som jag upplever som ganska prestigelös. Det sitter i väggarna att vi hjälper varandra så gott vi kan och det finns en nyfikenhet i att lösa problem som uppstår även hos varandras kunder. Eftersom vi jobbar som konsulter med inriktning på att hjälpa våra kunder med allehanda (systemrelaterade) lösningar så ligger det nog i vår natur att även hjälpa varandra där det behövs.

De finns med hela tiden! Just nu jobbar vi intensivt med att implementera vår egenutvecklade modell för hantering av Leasingkontrakt under IFRS 16. Det är ett lagarbete att utveckla en sådan lösning med både Planning & Analytics-kompetens, Cognos Controller-kunnande, användarperspektivet och någon som sätter sig in i det teoretiska regelverket. Att sedan se det engagemang som läggs ner hos oss konsulter för att sätta sig in i modellen och implementera den hos kunderna. Det är inte bara några stycken som jobbar med detta, utan alla på Addedo är mer eller mindre engagerade i det här på olika sätt. Genom det här projektet har jag också fått möjlighet att öka på min kompetens, både i såväl förståelsen för IFRS 16 som teoretisk modell, men också i möjligheter att utveckla mig inom Planning Analytics.

För mig är balans att kunna leverera ett bra jobb men också ha tid och möjlighet till en aktiv fritid. Jag jobbar deltid och har aldrig känt mig ifrågasatt för detta.

Det finna många olika vägar framåt för mig, antingen fördjupning eller breddning. Jag skulle kunna utveckla mina förmågor för att bli en bättre projektledare och jobba mer med det, eller fördjupa mig i Planning & Analytics. Jag kan också bredda mig och lära mig mer om andra konsoliderings- eller planeringssystem som vi också jobbar med för att vidga vyerna och se alternativa lösningar.

Att i perioder med lite högre arbetsbelastning ändå kunna bemöta kunderna på ett bra sätt så att de känner att de får den hjälp de behöver. Att inte tappa bort någon. Det som är bra med Addedo är att vi är många som kan hjälpa till och hinner inte jag så finns det kollegor som kan rycka in. Jag måste lära mig bli bättre på att ta hjälp av dem.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.