Webinar den 18 oktober – Skapa drivarbaserade prognoser mha integrerade AI-funktioner i IBM Planning Analytics

Bli inspirerad av hur man kan skapa drivarbaserade prognoser baserad på data från Cognos Controller

Integrerad i Planning Analytics finns en AI-motor som kan skapa automatiserade prognoser baserad på historisk data.

Lyssna på hur addedo.Forecast kan hjälpa er att göra detta med data från Cognos Controller. Behöver man data från andra källor utöver Cognos Controller lägger man enkelt till dem också.

Verktyget kan skapa en prediktiv prognos baserad på statistiska algoritmer, och med olika versioner som Best och Worst Case. Dessa versioner kan man sen justera med olika drivare som t ex omsättningstillväxt och COGS och OPEX i % av omsättningen. Det är en paketerad lösning som är enkel att få på plats. Se lösningen som en accelerator som man smidigt utgår ifrån. Därefter kan man anpassa och bygga vidare på lösningen.

Lösningen är helt integrerad med Cognos Controller och skapade prognoser laddas automatiskt tillbaka in i Cognos Controller för konsolidering och jämförelse med olika aktualiteter.

Vi kommer även att berätta om de erfarenheter vi fått när vi har implementerat lösningen hos några av våra kunder.

Varmt välkommen till detta webinar den 18 oktober.

Praktisk Information:

Dag 18 oktober
Tid: 12:00-12:45
Plats: Teamslänk skickas ut i god tid innan eventet börjar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.