Webinar: effektivare koncernrapportering för kommuner

Kommuners ekonomifunktion har i regel en utmaning i att konsolidera ihop en stor mängd enheter. Koncernredovisningen syftar till att skapa en bild av en hela kommunens verksamhet, oavsett om den bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. Den möjliggör en analys av den större enhetens samlade resultat och finansiella ställning. De enskilda juridiska enheterna, moderkommun och dotterföretag, speglas i koncernredovisningen som om de vore en enda verksamhet. Något som kan öka komplexiteten är att delägda bolag ska hanteras på olika sätt beroende på ur vems synvinkel man tittar på enheten. Ibland ska den hanteras med kapitalandelsmetoden och ibland enligt klyvningsmetoden. Hur får man ett bra stöd för detta i ett färdigt system?

Addedo är ledande i Sverige på processutveckling och systemstöd för koncernredovisning. Addedo arbetar idag med flera kommuner där IBM Cognos Controller är lösningen som tillgodoser behovet av ett systemstöd gällande konsolidering och koncernredovisning. Tryggt, stabilt, transparent och säkert.

Vi erbjuder nu ett lunchwebinar där ni kan passa på att se vad IBM Cognos Controller är och vad det kan erbjuda er. Lite extra tid läggs också på att redogöra för hur just hanteringen av ovanstående utmaning gällande delägda bolag tas om hand.

Webinaret leds av Christina Peterson som har förflutet som Revisor, Konsult och nu verkar som Konsultchef på Addedo.

Praktisk information:

När: 14 juni kl. 12:00-13:00.
Var: På din dator, smartphone eller i din padda.
Pris: Kostnadsfritt.
Föreläsare: Christina Peterson, Konsultchef, Addedo.
Arrangör: Addedo.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.