Webinar – rullande prognoser

Använder du Excel för ert budgetarbete? Du är inte ensam.

Många företag hanterar sitt budgetarbete i Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelheten kan lätt förvandlas till svårighet när verksamhet och komplexitet växer. Att vara på tårna och identifiera risker, problem och möjligheter är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Men hur förändrar man sitt arbete när de ekonomiska förutsättningarna ändras i en föränderlig värld?

Vi bjuder in till ett webinar där vi kommer att prata om Rolling Forecasts, rullande prognos. En metod som utvecklats för att effektivisera genom att förenkla, standardisera och automatisera. Rolling Forecasts blickar in i framtiden och uppdateras vid behov eller vid fasta tidpunkter. Vid prognosuppdateringen förmedlas den uppdaterade världsbild organisationer har om framtiden. Detta skapar tidsbesparingar i processen och skapar högre kvalitet i siffrorna.

Under vårt webinar kommer du få svar på hur man kommer igång med sina rullande prognoser. Enhetlig budget och prognos ger en överblick och kontroll över var i arbetet er organisation befinner sig. Det blir också enklare att spåra och förstå avvikelser. Rullande prognos bidrar till en större förståelse för ekonomiska samband och skapar en bättre samverkan mellan organisationens olika delar.

Så vilka fördelar kommer med Rolling Forecasts?

· Förbättrade insikter
· Ökad långsiktighet
· Snabbare beslut.

Praktisk information

När: 6:e September
Tid: 12:00-12:45
Var: Via datorn, paddan eller Ipad

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.