Workshop: vill du bli riktigt grym på planning?

Vill du få inspiration i hur du bäst planerar, analyserar och gör rullande prognoser i molnet men även veta mer om hur du lättast gör skarpa ”what-if scenarios”? Då har du hamnat rätt! Addedo bjuder under kommande veckor in till tre inspirerande workshop för Adaptive Cloud Engine och IBM Planning Analytics.

IBM Planning Analytics & Adaptive Cloud Engine är två separata lösningar som erbjuder toppmoderna verktyg inom Group finance och som skapar värde för alla stakeholders på företaget. Många inom Group finance upplever dessutom att siffror behöver presenteras på relevant sätt beroende på mottagare. Detta löser dessa två verktyg utan några som helst problem.

Under våra workshops får du bygga en egen modell och sedan testa hur systemet fungerar med inmatning, rapportering och analys.

Planering, budget och prognos

Addedos experter guidar er, där det också kommer att finnas gott om tid för att ställa frågor och nätverka med andra deltagare. Förmiddagen vänder sig företrädesvis till personer som vill öka sin förståelse för hur man kan underlätta sin och företagets vardag när det gäller verksamhetsstyrning och planering.

Planering, budget och prognos. Addedo bjuder in till tre inspirerande workshop för Adaptive Cloud Engine och IBM Planning Analytics.

Datum och tid

Kista: 10/4 mellan kl. 08:30-13:00 som startar med en gemensam frukost (IBM Planning & Analytics)

Malmö: 11/4 mellan kl. 08:30-13:00 (Adaptive Cloud Engine)

Stockholm: 25/4 mellan kl. 08:30-13:00 (Adaptive Cloud Engine)

Våra workshops är kostnadsfria och vi avslutar med lunch.

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.