Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Hållbarhetsrapportering

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

En medveten och långsiktig strategi

Hållbarhetsarbete blir mer och mer en medveten och långsiktig strategi som integreras i kärnaffären. I det korta perspektivet innebär hållbarhetsarbetet i regel effektivisering, riskhantering och ett stärkt varumärke. I det längre perspektivet kan arbetet handla om att bygga förtroende för branschen eller näringslivet i stort.

Att arbeta med hållbarhet ska vara enkelt, effektivt och roligt. Beroende på ambitionsnivå och förutsättningar kan man välja olika väger när det gäller verktyg för själva rapporteringen.

Många av Addedos kunder använder befintligt rapporteringsverktyg och Group Finance funktionen för att möjliggöra rapporteringen. Perstorp, Axel Johnson International visar att det är fullt möjligt att använda exempelvis befintligt koncernrapporteringssystem för dessa syften.

Många fonder och investerare börjar nu se över sina investeringsstrategier när det gäller hållbarhet. Många väljer att bara investera i bolag som man tycker hanterar sina hållbarhetsrisker på ett bra sätt. Några går så lång så man investerar bara i dom man tror har en hållbar affärsidé. Dom bolag som förstått utmaningarna är de som kommer att nå långsiktig framgång. FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030) är ett övergripande åtagande för exempelvis Robur.

Addedos guide till hållbarhetsrapportering ur Group Finance perspektiv

För att ta del av ESG-guiden, vänligen ange företagsnamn och e-post.
   

  Ta del av vår skrift om hur Group Finance berörs av nu närmast CSRD men även mer allmänt ESG rapportering. Det gäller både utifrån de regel och ramverk som gäller samt dom deadlines som kommer med respektive. Men även vilka processer man behöver se över och ta kontroll över samt hur man kan nyttja befintligt systemstöd samt vad man kan behöva komplettera med.

  Guide till CSRD och integrerad rapportering för Group Finance

  För att ta del av ESG-guiden, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   Den globala trenden mot integrerad rapportering av finansiell och hållbarhetsinformation bara ökar. Med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) runt hörnet blir det allt viktigare för företag att förbereda sig för detta nya regelverk.

   I vår guide får du:

   • En tydlig översikt av fem viktiga steg för att implementera en framgångsrik integrerad rapporteringsprocess.
   • Praktiska tips och råd för att effektivisera din rapportering och säkerställa att den uppfyller alla krav.
   • En inblick i hur Addedo kan hjälpa dig på din resa mot en mer hållbar framtid.