Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

addedo.Forecast

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Addedo.Forecast stödjer Intelligent Forecasting

Med addedo.Forecast möjliggör vi effektivare och smartare prognosarbete med data och strukturer baserat på Cognos Controller

Automatisera skapandet av prognosversioner
• Extern data förbättrar noggrannheten – Data och strukturer integrerade med Cognos Controller
• Prognosmotorn använder avancerade algoritmer
• Objektiv framtidssyn – Utnyttja prediktiv modellering

Skapa olika prognosversioner genom interaktivt användargränssnitt
• Scenarioanalys kopplad till olika drivare
• Enkelt skapa flera prognosversioner
• Personliga prognosversioner via sandlådor

Boka en demo av addedo.Forecast