Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

addedo.Forecast

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen
Med addedo.Forecast möjliggör vi effektivare och smartare prognosarbete med data och strukturer baserat på Cognos Controller. Modellen stödjer Intelligent Forecasting.
addedo.Forecast stödjer Intelligent Forecasting

addedo.Forecast stödjer Intelligent Forecasting

Med addedo.Forecast möjliggör vi effektivare och smartare prognosarbete med data och strukturer baserat på Cognos Controller

Automatisera skapandet av prognosversioner
• Extern data förbättrar noggrannheten – Data och strukturer integrerade med Cognos Controller
• Prognosmotorn använder avancerade algoritmer
• Objektiv framtidssyn – Utnyttja prediktiv modellering

Skapa olika prognosversioner genom interaktivt användargränssnitt
• Scenarioanalys kopplad till olika drivare
• Enkelt skapa flera prognosversioner
• Personliga prognosversioner via sandlådor

Boka en demo av addedo.Forecast