Avstämningar och validering av data

I Cognos Controller finns ett antal typer av avstämningar som man vill göra i samband med månads- kvartals- och årsbokslut. Vi går igenom några olika sätt att automatisera dessa avstämningar som synliggör felaktigheter och differenser tidigt i avstämningsprocessen.

• Automatisk avstämning av interna mellanhavanden – roboten identifierar vilka differenser som finns i koncernen och skickar e-postmeddelande till de rapportörer som har differenser. Om intresse finns att särskilja verkliga differenser från valutakursdifferenser är det också möjligt.
• Automatiskt via excellänken validera värden på konton och skicka feedback till rapportörer och andra. Till exempel identifiera värden på ”övrigt-rader” i specifikationer, identifiera värden över/under vissa belopp osv.

Praktisk Information:

Datum: 11 April
När: 12:00-12:30
Var: Digital webinar

Du måste vara inloggad för att publicera en kommentar.