Slide Webdemos
– Planering, forecast och dashboards
Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Webdemos
– Planering, forecast och dashboards

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Kommande event och webinars – kalender

Planerings-, budget- och prognosarbetet är allt som oftast någonting som berör många. Excel är ett starkt verktyg som kan användas i lång utsträckning. Men hur gör du om du behöver få tillgång djupare analyser, inkludera större delen av verksamheten och få till skarpare prognoser? Vid dessa tillfällen kan du få inspiration och nya idéer på hur du kan spara tid, optimera bl.a. din planerings/-budgetprocess och skapa bättre insikter genom att arbeta med en gemensam plattform . Dashboards, flexibla rapporter och djupa analyser m h a ett system optimerar samt ersätter befintliga processer – vi ger er inspiration på hur!

Dashboards, drill-down, analys och enkelt för alla att förstå verksamhetens data

Data och siffror direkt i molnet eller lokalt. Därmed lättillgängligt och alltid uppdaterat

Träffsäkra prognoser, “what-if analyser” och smidig uppföljning på flera nivåer

Flera möjligheter med data och siffror från flera olika källor. HR, Sales, produktion, ekonomi m.m.

Planering, what-if analyser & smart dashboard

Webdemo Workday Adaptive Planning (12:00-12:45)
Workday Adaptive Planning är en ledande molnbaserad leverantör på den globala marknaden för planering, budget, prognos, rapportering/analys och enklare koncernredovisningslösning. Med 4700 + kunder världen utspridda över 60 länder ger denna molnlösning optimala förutsättningar för att hjälpa verksamhetens ekonomifunktion, skapa insikter och snabbare beslut för ekonomifunktionen på ett effektivt samt lättillgängligt sätt – på distans eller på arbetsplatsen.

13 oktober | 27 oktober | 18 november

Lunchwebinar: Likviditetsplanering

Cashflow och kovenanter i osäkra tider (12-12:45)
Välkommen till ett webinar där du får inspiration kring hur man kan analysera och simulera i ett modernt cloudsystem för planering och smart visualisering. Detta innebär att ni som organisation lättare kan skapa prognoser för er cashflow, kovenanter och helt enkelt planera för olika scenarion m h a flexibla modeller och ett tydligt gränssnitt.

Tisdag 18 augusti | 16 september

Integrated Financials för IBM Planning Analytics

Budget / Forecast / Planering (12:00-12:45 )
IBM med Planning Analytics är en marknadsledande aktör inom området Business Analytics och i synnerhet för många ekonomiavdelningar samt verksamheter. Deras breda portfölj och fokus på Group Finance ger alla användare klockrena förutsättningar att ta snabba beslut, visualisera relevanta KPI:er, följa upp på dessa och optimera verksamhetens processer m h a flexibla gränssnitt. IBM Planning Analytics hjälper redan flertalet av våra kunder att förbättra sin budgetprocess, öka prestanda i rapporteringen, få en agil planerings/prognoscykel och ta säkra beslut.

 | 22 oktober | 10 november | 27 november |
Meny