Webdemos
– Planering, forecast och dashboards

Kommande event och webinars – kalender

Planerings-, budget- och prognosarbetet är allt som oftast någonting som berör många. Excel är ett starkt verktyg som kan användas i lång utsträckning. Men hur gör du om du behöver få tillgång djupare analyser, inkludera större delen av verksamheten och få till skarpare prognoser? Vid dessa tillfällen kan du få inspiration och nya idéer på hur du kan spara tid, optimera bl.a. din planerings/-budgetprocess och skapa bättre insikter genom att arbeta med en gemensam plattform . Dashboards, flexibla rapporter och djupa analyser m h a ett system optimerar samt ersätter befintliga processer – vi ger er inspiration på hur!

Dashboards, drill-down, analys och enkelt för alla att förstå verksamhetens data

Data och siffror direkt i molnet eller lokalt. Därmed lättillgängligt och alltid uppdaterat

Träffsäkra prognoser, “what-if analyser” och smidig uppföljning på flera nivåer

Flera möjligheter med data och siffror från flera olika källor. HR, Sales, produktion, ekonomi m.m.

Planering, what-if analyser & smart dashboard

Webdemo Adaptive Insights Planning & Analytics (09:00 – 10:15)
Adaptive Insights (Workday) är en ledande molnbaserad leverantör på den globala marknaden för planering, budget, prognos, rapportering/analys och enklare koncernredovisningslösning. Med 4700 + kunder världen utspridda över 60 länder ger denna molnlösning optimala förutsättningar för att hjälpa verksamhetens ekonomifunktion, skapa insikter och snabbare beslut för ekonomifunktionen på ett effektivt samt lättillgängligt sätt – på distans eller på arbetsplatsen.

Onsdag 10 juni | 26 augusti

Planering, budget, prognos & djupa samt flexibla analyser

Webdemo IBM Planning Analytics (13:00 – 13:45)
IBM är en marknadsledande aktör inom området Business Analytics och i synnerhet för många ekonomiavdelningar samt verksamheter. Deras breda portfölj och fokus på Group Finance ger alla användare klockrena förutsättningar att ta snabba beslut, visualisera relevanta KPI:er, följa upp på dessa och optimera verksamhetens processer m h a flexibla gränssnitt. IBM Planning Analytics hjälper redan flertalet av våra kunder att förbättra sin budgetprocess, öka prestanda i rapporteringen, få en agil planerings/prognoscykel och ta säkra beslut.

Torsdag 18 juni
Meny