Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Webinars: Planning & analysverktyg
– Planering, forecast, rapportering och effektiv målstyrning

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Kommande event och webinars – kalender

Planerings-, budget- och prognosarbetet är allt som oftast någonting som berör många. Excel är ett starkt verktyg som kan användas i lång utsträckning. Men hur gör du om du behöver få tillgång djupare analyser, inkludera större delen av verksamheten och få till skarpare prognoser med olika drivare för respektive affärsområde? I desssa webinars kan du få inspiration och nya idéer på hur du kan spara tid, effektivisera din planerings/-prognotiseringsprocess och skapa bättre insikter genom att arbeta med en gemensam plattform . Visuellt tilltalande dashboards, flexibla rapporter och djupa analyser m h a ett gemensamt marknadsledande system optimerar samt ersätter befintliga processer – vi ger er inspiration på hur!

Dashboards, drill-down, analys och enkelt för alla att förstå verksamhetens data

Data och siffror direkt i molnet eller lokalt. Därmed lättillgängligt och alltid uppdaterat

Träffsäkra prognoser, analys av flera drivare och smidig uppföljning på flera nivåer inom olika affärsområden

Flera möjligheter med data och siffror från flera olika källor. HR, Sales, produktion, ekonomi m.m.