Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Rapportering, budget och prognos

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Ta del av vår fallstudier nedan och se hur Addedo hjälper våra kunder att spara tid och förbättra budget och prognosarbete! Ladda ner våra kundcase nu!

Ta del av fallstudien

För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.   

  Fallstudie: Inwido drar stor nytta av integrationen mellan Cognos Controller och IBM Planning Analytics.

  Dörr- och fönsterkoncern Inwido använde tidigare MS Excel för att låta sina dotterbolag skapa sina budgetar och prognoser: För att förbättra processen och reducera felkällorna så implementerade Inwido IBM Planning Analytics som en integrerad del till deras koncernredovisningssystem Cognos Controller.

  För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.    

   För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.     

    Fallstudie: Hur Veolia förbättrade planeringsprocessen av budget och prognoser

    För att förbättra planeringsprocessen för budget och prognoser bestämde sig miljöföretaget Veolia för att byta planeringsverktyg till Workday Adaptive Planning.
    Ta del av vår fallstudie nedan och se hur Addedo hjälpte till Veolia med förändringsresan.

    För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.      

     För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.
       

      Fallstudie: Elitfönster lyfter sin planering till ny nivå med IBM Planning Analytics.

      Elitfönster valde att se över sina planeringsprocesser och systemstöd för dessa. Som ett led i detta implementerade man Planning Analytics från IBM med hjälp av Addedo. Idag använder ett drygt 50-tal medarbetare företagets planeringsverktyg.

      För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.
        

       För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.
         

        Fallstudie: Investor automatiserar disclosure management med hjälp av Certent CDM

        Från att tidigare ha producerat sina kvartalsrapporter i MS Word för texter och klistrat in diagram och tabeller från MS Excel hade Investor i oktober 2020 implementerat Certent CDM för sina återkommande rapporter.

        För att ta del av fallstudien, vänligen ange företagsnamn och e-post.