Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Planning Analytics användardag

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Bästa Planning Analytics användare,

Vi på Addedo och IBM är glada att kunna bjuda in till 2022 års användardag för Planning Analytics kunder i Sverige. Du och dina kollegor är varmt välkomna!

Pandemin och annat har tvingat oss till ett längre uppehåll men nu är det dags för en nystart. Det är spännande att åter vara igång med detta uppskattade initiativ. Grundtanken är man som kund kan inspirera och låta sig bli inspirerad av andras spännande tillämpningar och förutsättningar. Se hur andra gör och kanske dela med sig själv. Självklart skall man även få en uppdatering av produktledningen på IBM när det gäller vad som kommer framåt i produkten.

Bli uppdaterad och låt dig inspireras av våra talare nedan. Häng med!

Agenda:

Roadmap PA (with Watson)

Michael McGeein, Program Director, Product Management Leader – Planning Analytics with Watson, IBM
– Road map PA, organisational resources, investments and strategic priorities from IBM corporate side supporting and direct affecting PA

Fredrik Simu, Country Manager Data & AI IBM Sverige
– Briefly on sustainability reporting and intelligent forecasting – popular and available blue prints for Planning Analytics. Fredrik will also provide a short update on PA progress on the Swedish market.

Samtal med två kunder som finner stöd för sin rapportering, uppföljning och planering i Planning Analytics.

Kenan Secic, Financial Controller och Katarina Lundquist, Accounting Manager, Roxtec – diskussion mellan Kenan och Katarina samt Johannes Westergården från Addedo om Roxtecs Planning Analytics tillämpning och utveckling av denna.  Roxtec använder Planning Analytics för sitt budgetarbete. Lösningen är uppdelad i två modeller. Den ena för en detaljerad planering av kostnadssidan i det svenska bolaget och den andra försäljningsplan samt personal och marknadsföringskostnader för dom olika dotterbolagen. Lösningen har idag ca 80 användare och för Roxtec har det inneburit att man idag har en betydligt snabbare budgetprocess samt sparar väldigt mycket administrativt arbete som tidigare gick åt till att slå ihop olika Excelfiler och få in data i Controller.

Carl von Rosen, Head of Business Controlling, Viacon – diskussion mellan Carl och Harald Hermansson från Addedo om Viacons Planning Analytics tillämpning och utveckling av denna. Viacon har en planeringslösning baserad på strukturer från koncernrapporteringsverktyget Cognos Controller. Alla uppdateringar av affärsenheter, konton och andra dimensioner i Cognos Controller kommer automatiskt ut i planeringslösningen. Automatisk avstämning av internhandel, där säljande parts siffror automatiskt valutaomvandlas och förs över till motpart kostnad och skuld. Internhandeln sker ner på Business Unit-nivå. Planering på RR och BR samt en separat volymplaneringsmodell. Används fyra gånger om året (F1, F2, F3 & BU). Business Plan-modell för grovplanering 3 år framåt i tiden. Baseras på en lagd forecast och sedan automat beräknas åren framåt med hjälp av antaganden om inflation, löneökningar och tillväxt.

Praktisk information

När: 12 maj
Tid: kl. 11:30 – 13:30
Var: Teamslänk skickas ut 12 maj, ca 2h innan eventet börjar.